WFS-1EPL Hlídač proudění vzduchu, mechanický

Hlídač proudění vzduchu, mechanický

2.5..9.2 m/s (nastav.), relé 24..250 V / 15(8) A, 108 x 72,5 x 70 mm + praporek 80 x 175 mm, vhodný i pro znečištěný vzduch (mastné páry)

Katalogový list

Hlídač proudění vzduchu se používá pro hlídání proudění plynných médií ve vzduchovodech, přívodních a odtahových komorách a u elektroohřevů. Pracuje spolehlivě i ve znečištěném vzduchu, obsahujícím pevné částice a olejové páry.

  • Monitorování chodu vzduchotechnických jednotek 

Proud vzduchu působí na praporek, který je spojen s přepínacím kontaktem. Kontakt sepne, jakmile je dosáhnuto přednastavené rychlosti proudění vzduchu. Pro rychlosti vyšší než 5 m/s lze praporek na označených místech zkrátit. Zkrácení praporku zvýší minimální vypínací rychlost na 2.5 m/s a minimální zapínací rychlost na 4 m/s.

Přístroj se instaluje s praporkem směřujícím dolů ve vodorovném vzduchotechnickém kanálu. 

Varianty:

Příslušenství: PWFS-08 - náhradní praporek