FCR011 Regulátor fancoilu s napájením 230 V AC, komunikativní, RS485

Regulátor fancoilu, RS485

2 x DI (přítomnost, okno), 2 x DO triak pro term. ventily 230 V st (topení, chlazení) a 3 x DO třístupňový fancoil 230 V st, kom. 1x Modbus slave / RS485 pro nadřazený systém, 1x Modbus master / RS485 pro ovladač UC010

Katalogový list

FCR011 je komunikativní pokojový regulátor fancoilu s napájením 230 V AC (až tři stupně ventilátoru, ventil topení, ventil chlazení). Může buď pracovat autonomně, nebo být připojen na primární regulátor (mark s Merbon RT nebo PLC se SoftPLC RT) nebo vizualizaci (RcWare Vision nebo jiný systém SCADA). Pro ovládání a snímání teploty komunikuje s pokojovou jednotkou UC010. 
 
  • Regulace místností s čtyřtrubkovými fancoily 
  • Regulace místností s dvoutrubkovými fancoily 
  • Regulace místností s chladicími fancoily a radiátory 
  • Regulace místností s topnými konvektory a chladicími stropy 
     
Regulátor komunikuje po vyhrazené sběrnici (K2+, K2-) s ovladačem UC010, který snímá teplotu v místnosti, korekci teploty otočným knoflíkem a požadovaný provozní stav, který se nastavuje stiskem tlačítka nebo v menu. Rozsah měřených teplot je 20 až +50 °C. Nasnímané a zadané hodnoty jsou zpracovány v regulačním algoritmu PI, na jehož výstupu je modulační člen PWM pro triaky – dvoustavové výstupy, které ovládají ventily topení a chlazení. 
 
Regulátory jsou určeny pro provoz v běžném, chemicky neagresivním prostředí. Nevyžadují údržbu a lze je montovat v libovolné poloze. Upevňují se buď pomocí 2 šroubů na jakoukoli rovnou plochu, montážní desku nebo přímo tělo fancoilu. Nebo se nevyužijí montážní úchytky a zařízení se připevní přímo na DIN lištu. (Viz Instalace níže)
 
Regulátor obsahuje hodiny reálného času s týdenním programem (6 událostí denně). Přepíná se mezi stavy Komfort, Pokles a Vypnuto. Na regulátoru jsou dále dva vstupy,
 2 02/2017 Technické změny vyhrazeny. domat FCR011
pro čidlo přítomnosti (signál od přístupové karty atd.) a pro okenní kontakt nebo čidlo rosného bodu (přepíná do stavu „Vypnuto“). Smysl kontaktů lze měnit.
 
Stupně ventilátoru jsou buď řízeny automaticky (podle regulační odchylky, resp. výstupu PI regulátoru) nebo ručně (je-li tato funkce při konfiguraci povolena). 
 
K indikaci správné funkce slouží tři LED diody: zelená (PWR) – napájení, červená (TX1) – vysílání na sběrnici budovy a červená (TX2) – vysílání komunikace k ovladači. Regulátor dále obsahuje DIP přepínače pro inicializaci zařízení a ukončení sběrnice K1. 
 
S nadřazeným systémem komunikuje pomocí sběrnice RS485 po protokolu Modbus RTU a proto se dá využít v řadě řídicích a monitorovacích systémů. Popis Modbus tabulky viz samostatný dokument Room unit and controllers. (http://domat-int.com/ke-stazeni/technicka-dokumentace/modbus-tabulky) Další sběrnice, K2, komunikuje s pokojovým ovladačem. Pro konfiguraci a uvádění do provozu slouží program ModComTool, který je zdarma ke stažení na webu http://domat-int.com/ke-stazeni/software