markMX.2 DDC regulátor, 88 I/O

DDC regulátor, 88 I/O

Napájení 24 V ss/st, rozměry 237 x 292 x 40 mm, 16 AI, 8 AO, 32 DI, 32 DO. Programování v Merbon IDE. 2x RS232, 2x RS485, Ethernet, web server.

Katalogový list

DDC (Direct digital control) regulátor markMX.2 je volně programovatelná podstanice s procesorem ARM i.MX6 a OS Linux. Je vhodný pro řízení velkých aplikací (cca 400 - 500 fyzických datových bodů). MarkMX.2 disponuje 1x Ethernet portem, 2x rozhraním RS485 a 2x rozhraním RS232 pro připojení I/O modulů. Obsahuje 16 AI, 32 DI, 8 AO a 32 DO.

  • Volně programovatelná řídicí jednotka pro systémy VVK i dalších technologických celků s místním ovládáním i webovým přístupem. 
  • Systémy pro sběr dat a jejich prezentaci na síti. 
  • Řízení energetických systémů, fotovoltaických elektráren atd. 
  • Při uživatelském naprogramování převodník protokolů s možností webové prezentace dat.
  • Programování v prostředí merbon IDE