ME220 Triakový zesilovač, 2 triaky

Triakový zesilovač, 2 triaky

Pro připojení více termických ventilů k regulátorům UC..., FC... a ovladačům UI.... Obsahuje 2 triaky 24 V / 2 A. Každý triak je řízen zvlášť. Montáž do instalační krabice (pod ovladač), rozměry 49 x 49 x 14 mm.

Katalogový list

ME220 je modul se dvěma triaky, řízenými signály 24 V st. Slouží pro připojení více termických pohonů topení a chlazení řízených signálem 24 V st PWM k triakovým výstupům ovladačů  UI..., UX... a regulátorů UC, FC, US..., které standardně mohou řídit pouze dva ventily na výstup.

  • Řízení více radiátorů, fancoilů nebo jiných okruhů topení nebo chlazení  jedním regulátorem

V plastovém pouzdře, vhodném pro montáž do krabice pod omítku, je plošný spoj se svorkami, dvěma triaky a dalšími součástkami. Po přivedení 24 V st na řídicí svorky příslušný triak otevře a na výstupních svorkách poskytne napětí pro ovládání termických pohonů 24 V st.

Při řízení více topných nebo chladicích těles v jednom prostoru může vlivem různých hydraulických poměrů nastat situace, kdy při částečném otevření ventilu jsou některá tělesa teplá a jiná studená. Tento stav neznamená chybnou funkci regulátoru nebo triakového výkonového modulu. 

Na výstup V1 zesilovače je možné připojit až 4 radiátorové termické pohony (obvykle topení), na V2 další 4 ventily (chlazení). Je také možné propojit vstupy IN1 a IN2 paralelně a ME220 tak může řídit až 8 ventilů jedním signálem.