ME200 Reléový výkonový modul

Reléový výkonový modul

Pro připojení ovladače UX... k ovládací jednotce žaluzií. 2x relé 250 V / 5 A. Montáž do instalační krabice (pod ovladač), rozměry 49 x 49 x 30 mm.

Katalogový list

ME200 je modul se dvěma relé, řízenými signály 24 V st. Slouží pro oddělení řídicího signálu z triakových výstupů ovladačů  UX... a regulátorů US... . Relé spínají nízkonapěťové okruhy motorů žaluzií nebo rolet. Modul je ale vhodný i jako dvojice 24 V relé s montáží do krabice pod omítku.

  • Řízení ovládacích jednotek žaluzií a rolet regulátory US... a ovladači UX...
  • Spínání ovládání 230 V st pro řízení kotle nebo klimatizace regulátory UC... ve dvoustavovém režimu

V plastovém pouzdře, vhodném pro montáž do krabice pod omítku, je plošný spoj se svorkami, dvěma relé a dalšími součástkami. Po přivedení 24 V st na vstupní svorky sepne příslušné relé. 

Při použití s regulátorem UC... nebo US... pro řízení topení a chlazení se ujistěte, že regulátor je nastaven jako dvoustavový a nikoli PI s výstupním signálem PWM.