FCR013 Komunikativní regulátor fancoilu s ventilátorem, RS485

Komunikativní regulátor fancoilu s ventilátorem

2 x DI (přítomnost, okno), 2 x DO triak pro term. ventily 24 V st (topení, chlazení), 3x AO 0...10 V (topení, chlazení, VAV box), kom. 1x Modbus slave / RS485 pro nadřazený systém, 1x Modbus master / RS485 pro ovladač UC013.

Katalogový list

FCR013 je komunikativní regulátor pro topné a chladicí panely řízené signálem 0...10 V ss a řízení otáček EC (elektronicky komutovaného) motoru ventilátoru. Lze také využít pro řízení klapky regulátoru proměnného průtoku vzduchu (VAV). Měří teplotu v místnosti pomocí pokojového ovladače a může pracovat buď autonomně, nebo ve spojení s primárním regulátorem (MiniPLC/markPLC), vizualizací (RcWare Vision) nebo jakýmkoli jiným řídicím systémem, fungujícím jako Modbus master.  Jako pokojový ovladač se používá UC013.
 
  • Regulace jednotlivých místností pro systémy s topnými a chladicími panely a řízení otáček EC (elektronicky komutovaného) motoru. 
  • Řízení regulátorů proměnného množství vzduchu (VAV). 
 
Regulátor komunikuje s pokojovým ovladačem UC013 po vyhrazené sběrnici (K2+, K2-). Pokojová jednotka UC013 čte teplotu v místnosti a umožňuje nastavit korekci požadované teploty otočným knoflíkem. Provozní stav se mění krátkým stiskem knoflíku. Rozsah měření teplot je 0 až +50 °C. Měřené a zadané hodnoty jsou pak zpracovávány v algoritmu PI (teplota). Na výstupech jsou tři analogové sekvence 0..10 V pro řízení pohonů ventilů a regulátoru VAV nebo EC motoru. Binární vstup DI1 přepíná mezi provozními módy Komfort a Pokles. DI2 přepíná do módu Vypnuto. Triakové výstupy DO1 a DO2 lze ovládat pouze přímo po sběrnici jako pomocné výstupy.  Regulátor obsahuje hodiny reálného času s týdenním programem (6 událostí denně). Přepíná se mezi stavy Komfort, Pokles a Vypnuto. Na regulátoru jsou dále dva vstupy, pro čidlo přítomnosti (signál od přístupové karty atd.) a pro okenní kontakt nebo čidlo rosného bodu (přepíná do stavu „Vypnuto“). Smysl kontaktů lze měnit. Každý provozní mód má samostatné požadované hodnoty pro topení a chlazení, které jsou využity jako základní požadované hodnoty pro výpočet aktuální požadované hodnoty: k základní požadované hodnotě pro aktuální mód se přidává korekce pomocí knoflíku a výsledkem je skutečná požadovaná hodnota pro chlazení nebo topení.  
 
K indikaci správné funkce slouží tři LED diody: zelená (PWR) – napájení, červená (TX1) – vysílání na sběrnici budovy a červená (TX2) – vysílání komunikace k ovladači. Nad nimi je blok čtyř DIP přepínačů – ukončení sběrnice K1 a inicializace regulátoru (Modbusová adresa 1, komunikace 9600 bps, N, 8, 1). S nadřazeným systémem regulátor komunikuje pomocí sběrnice RS485 po protokolu Modbus RTU a proto se dá využít v řadě řídicích a monitorovacích systémů. Popis modbusové mapy viz samostatný dokument Room units and controllers(http://domat-int.com/ke-stazeni/technickadokumentace/modbus-tabulky). Další sběrnice, K2, komunikuje s pokojovým ovladačem. Pro konfiguraci a uvádění do provozu slouží program ModComTool, který je zdarma ke stažení na webu http://domat-int.com/ke-stazeni/software.