KW-W Čidlo rosného bodu (kondenzace)

Čidlo rosného bodu (kondenzace)

Spíná při 95 %rH (nast.), rozměry 64 x 72 x 39.4 mm, IP65, včetně 300 mm kovového pásku
Napájení 24 V ss / st, kontakt přepínací 24 V

Katalogový list

KW-W je čidlo kondenzace pro obecné použití v instalacích větrání, vytápění a klimatizace.

  • Systémy VVK chladicí panely, rozvody chladicí vody, kovové konstrukce, které je třeba chránit proti kondenzátu

Čidlo kondenzace KW obsahuje měřicí element teploty a relativní vlhkosti (nejedná se o zjišťování rosného bodu pomocí měření vodivosti). Díky použité měřicí metodě poskytuje přesný výsledek a indikuje nikoli kondenzaci samou, ale již její bezprostřední nebezpečí. Teplota rosného bodu je teplota, při níž vzduch dosahuje nasyceného stavu a vodní pára začíná kondenzovat. Výstupem čidla se spíná pomocný ohřev, omezení přívodu chladicí vody nebo jiné akční členy.

Čidla jsou určena pro práci v normálním, chemicky neagresivním prostředí. Nevyžadují údržbu a lze je instalovat v libovolné poloze. Doporučuje se ale montáž vodorovná s pouzdrem směřujícím vzhůru.