RCO2 Čidlo CO2 interiérové

Čidlo CO2 interiérové

Napájení 24 V ss / st, výstup 0..10 V ~ 0..2000 ppm, optické čidlo NDIR, IP30

Katalogový list

Mikroprocesorové čidlo RCO2 s autokalibrací měří obsah CO2 ve vzduchu v rozsahu 0...2000 ppm (s možností přepnutí na 0...5000 ppm nebo 0...10000 ppm ). Výstupní signál je převeden na napětí 0...10 V ss.

  • Kvantitativní hodnocení znečištění vzduchu v místnostech (vydechovaný vzduch).
  • Pro řízené větrání v místnostech s proměnlivým obsazením osobami. Pro místnosti bez dalšího zatížení (např. tabákovým kouřem).

Pro měření obsahu CO2 je použit NDIR senzor. Autokalibrace probíhá v intervalu asi 7 dnů. Pro správný průběh této funkce je nutné, aby bylo čidlo alespoň jednou týdně po dobu min. 10 minut vystaveno čerstvému vzduchu (o obsahu asi 300...400 ppm CO2). Čidlo si pamatuje minimální hodnotu naměřenou během posledních 7 dní a po 7 dnech přiřadí této hodnotě koncentraci CO2 o výši 350 ppm. Tím se změní i hodnota výstupního signálu. Maximální korekce je omezena na 40 ppm za sedmidenní interval. 

Ruční kalibrace: Provádí se stisknutím kalibračního tlačítka uvnitř přístroje po dobu 5 s. Před stisknutím je nutné čidlo po dobu min. 10 minut vystavit čerstvému vzduchu. LED začne blikat. Při kalibraci se výstupní signál nastaví na 1.75 V, což odpovídá 350 ppm CO2. V této fázi LED svítí trvale. Po úspěšné kalibraci LED dioda zhasne.