R060 Převodník Modbus TCP/RTU – MP-Bus

Převodník Modbus TCP/RTU – MP-Bus

R060 je převodník protokolů Modbus RTU / RS485 a Modbus TCP na rozhraní MPBus pro řízení až 8 komunikativních pohonů Belimo

Katalogový list

R060 je převodník protokolů Modbus RTU / RS485 a Modbus TCP na rozhraní MPBus pro řízení až 8 komunikativních pohonů Belimo.  
 
ovládání a diagnostika až 8 pohonů Belimo na sběrnici MP-Bus z PLC, které komunikuje protokolem Modbus na rozhraní RS485 nebo Ethernet TCP. Pohony jsou propojeny sběrnicí a není nutné je připojovat na analogové výstupy PLC, což šetří náklady na kabeláž i na řídicí systém. 
 
Převodník R060 funguje jako Modbus slave (server), který přijímá povely od Modbus masteru (klienta). Tím je PLC nebo jiný nadřazený systém. Povely jsou následně převáděny na telegramy MP-Bus a vyslány na sběrnici MP-Bus. Odpovědi od pohonů MP-Bus jsou pak k dispozici v Modbusových registrech.
 
Převodník se přes webové rozhraní přepne do jednoduchého módu nebo komplexního módu. Módy se liší způsobem funkce: jednoduchý mód funkcí odpovídá převodníku Belimo UK24MOD, zatímco komplexní mód umožňuje na sběrnici MP-Bus vysílat i složitější konfigurační a diagnostické příkazy, jako čtení sériových čísel a typů pohonů atd. (viz Modbusová tabulka). Pro běžné řízení poloh ventilů a klapek a základní diagnostiku je vhodnější jednoduchý mód. Převodník vždy pracuje jen v jednom z módů.
 
Modbusová tabulka je rozdělena na tři části:
- systémovou část na adresách 1 až 22, která slouží k nastavování převodníku a vlastní diagnostice
- registry pro komplexní mód (complex mode) na adresách 101 až 892 
- registry pro jednoduchý mód (simple mode) na adresách 1001 až 1160.
 
Parametry a funkce modulu se konfigurují pomocí webového připojení (protokol HTTP). Přepnutím přepínače USR do polohy ON  a restartem převodníku lze webové rozhraní a FTP server pro zvýšení bezpečnosti zablokovat. Přítomnost napájecího napětí indikuje zelená LED (PWR), aktivitu procesoru blikání červené LED (RUN). U ethernetové zásuvky jsou další LED diody: spojení a aktivita v síti. Síťové rozhraní přepíná automaticky mezi 10 a 100 Mbit/s. 
 
Převodník R060 může fungovat zároveň jako Modbus RTU i jako Modbus TCP server. Povely z obou rozhraní jsou odesílány na MP-Bus v pořadí, v jakém přicházejí. Pokud na unicast zprávu nedojde od pohonu po MP-Busu odpověď, zpráva je max. 2× zopakována. Pro periodické vyčítání proměnných jsou definovány tři úrovně priority, zápis má prioritu nejvyšší. 
 
Modul se montuje na standardní DIN lištu. Jeho šířka je 68 mm (4 DIN moduly).