RTR-B121 Pokojový termostat, mechanický (topení)

Pokojový termostat, mechanický (topení)

Nastavitelná hodnota sepnutí +5...+30 °C, hyst. 0.5 K
Spínací prvek: bimetal, kontakt 10 (4) A, 230 V st
Rozměry 79 x 81 x 26 mm

Katalogový list

RTR-B je řada jednostupňových pokojových mechanických termostatů pro montáž na stěnu. 

  • Systémy VVK – regulace teploty, odtahového vzduchu nebo regulace topení a chlazení v obytných prostorech, kancelářích atd.
  • Indikace překročení nebo poklesu teploty pod stanovenou mez 

Bimetalový měřicí prvek aktivuje při přechodu teploty přes nastavenou mez přepínací kontakt. Požadovaná teplota se nastavuje buď externím ovladačem, nebo uvnitř přístroje. 

Termostaty jsou navrženy pro použití v normálním prostředí. Nevyžadují údržbu a lze je instalovat v libovolné poloze. Zajistěte řádnou cirkulaci vzduchu otvory na spodní a horní straně krytu. Přístroj upevněte dvěma nebo čtyřmi šrouby na 50 mm krabici pod omítku nebo jakoukoli rovnou plochu. Ve dně je otvor pro provlečení kabelu. 

RTR-B124 má svorku pro vnější signál korekce o –5 K, který lze použít pro řízení nočního poklesu. Připojte spínací hodiny ke svorce 5 a během poklesu přiveďte na svorku 230 V st. 

Pozor - RTRB7... by neměl být používán na topení a chlazení zároveň, protože mezi režimem topení a chlazení není pásmo necitlivosti. 

Pozor – instalaci musí provádět odborná firma. Výrobce neručí za případné škody, vzniklé neodbornou montáží.