FST Protimrazový termostat, mechanický

Protimrazový termostat, mechanický

Výstup: přepínací kontakt 10 (4) A, 250 V st
Rozměry 108 x 72.5 x 70 mm, IP65
Teplota sepnutí nast. -10..12 °C, hystereze 1 K

Katalogový list

Protizámrazové termostaty slouží jako ochrana výměníků pro vzduchotechnická zařízení před zámrazem.

  • Vzduchotechnické jednotky, rozvody vody, okruhy s cirkulací horké vody.

Přepínač uvnitř protizámrazového termostatu spíná (spojí kontakty C a 3) když teplota klesne pod nastavenou hodnotu na úseku kapiláry dlouhém alespoň 40 cm. Zároveň se rozpojí kontakty C a 2 – tento signál je možné využít pro vyhlášení alarmu. Návrat do normálního stavu proběhne po vzrůstu teploty nad nastavenou hodnotu, zvýšenou o hysterezi (asi 2 K). Nebo po ručním restartu u typů FST-xD-HR. 

Termostaty jsou konstruovány tak, že při poškození kapiláry a úniku média přepnou do “zámrazové” polohy a tím plní svou bezpečnostní funkci. Kapilára je naplněna plynem (R507), který působí na membránu, jež je mechanicky spojena s kontaktem.

Kapilára se instaluje na “teplou stranu” výměníku, pokud je instalován i registr chlazení, tak před něj. Kapilára by měla být rovnoměrně rozložena po celém průřezu výměníku, odstupy by neměly přesáhnout 5 cm. Pro testování se doporučuje nechat vně jednotky zkušební smyčku, asi 20 cm kapiláry (to neplatí pro jednotky umístěné venku). Při montáži dodržujte min. poloměr ohybu 20 mm! Součástí balení jsou montážní svorky (MK-05-K), které slouží k uchycení kapiláry v jednotce.

Zámraz lze při testech simulovat ponořením zkušební smyčky do nádoby se směsí ledu a vody nebo použitím zmrazovacího spreje.

Varianty:
* délka kapiláry 6 m (FST-1D), 1.8 m (FST-3D), 3 m (FST-5D), 12 m (FST-7D)