FS1-U Protimrazový termostat, aktivní

Protimrazový termostat, aktivní

Vstup: 0..10V signál pro ventil, výstupy: přep. kontakt, 0..10V teplota (odpovídá 0..15 °C), 0..10V řídicí signál (vstup + protimraz. ochrana)
Napájení 24 V st/ss, rozměry 108 x 72.5 x 70 mm
Teplota sepnutí nast. 0..15 °C, hystereze 2 K

Katalogový list

Protizámrazové aktivní termostaty slouží jako preventivní ochrana výměníků pro vzduchotechnická zařízení před zámrazem. Při porušení kapiláry, výpadku napájení nebo poškození elektroniky relé přepíná do stavu Zámraz.

  • Vzduchotechnické jednotky, rozvody vody, okruhy s cirkulací horké vody a další technologické celky.

V kapiláře vzniká tlak, úměrný nejnižší teplotě v libovolném úseku kapiláry (alespoň 20 cm). Tento tlak je snímán spojitým čidlem a převáděn na standardní elektrický signál 0..10 V, úměrný teplotě. Vestavěným trimrem lze nastavit teplotu v rozsahu 0 až 10 °C, při níž přepne kontakt relé. V klidovém stavu jsou spojeny kontakty W a B. Při poklesu teploty pod nastavenou hodnotu – tedy při zámrazu - jsou spojeny kontakty W a A. Pokud je termostat v manuálním módu, při nárůstu teploty nad nastavenou hodnotu termostat nepřepíná zpět, ale je nutné ho ručně kvitovat tlačítkem Reset nebo odpojením napájecího napětí. 

Na termostatu jsou další dvě svorky: ST-E a AV. Svorka ST-E slouží pro přivedení řídicího signálu 0..10 V pro ventil z regulátoru klimatizace, svorka AV je výstup 0..10 V a připojí se na vstupní svorku ventilu. Pokud je teplota kapiláry větší než nastavená hodnota FS+6K, kopíruje svorka AV vstupní signál ST-E. Při poklesu teploty kapiláry z hodnoty FS+6K na hodnotu FS je výstupní signál na svorce AV součet vstupního signálu ST-E a rostoucí hodnoty 0..10 V úměrné FS+6K...FS. Maximální hodnota signálu AV však nepřesáhne 10 V.

Kapilára se instaluje na “teplou stranu” výměníku, pokud je instalován i registr chlazení, tak před něj. Kapilára by měla být rovnoměrně rozložena po celém průřezu výměníku, odstupy by neměly přesáhnout 5 cm. Pro testování se doporučuje nechat vně jednotky zkušební smyčku, asi 20 cm kapiláry (to neplatí pro jednotky umístěné venku). Při montáži dodržujte min. poloměr ohybu 20 mm! Součástí balení jsou montážní svorky (MK-05-K), které slouží k uchycení kapiláry v jednotce.

Zámraz lze při testech simulovat ponořením zkušební smyčky do nádoby se směsí ledu a vody nebo použitím zmrazovacího spreje.

Varianty:

* s displejem
* délka 3 m (FS1-U), 6 m (FS2-U)