SW1-E Hlídač proudění pro kapaliny, mechanický

Hlídač proudění pro kapaliny, mechanický

1..90 m/s (nastavitelné pomocí různých délek praporků a otočného knoflíku), relé 24..250 V / 15(8) A, 108 x 73,5 x 70 mm + praporky 29x34...167 mm, šroubení 1", vhodné pro kapaliny a plyny do 120 °C

Katalogový list

Mechanický hlídač proudění signalizuje přepínacím kontaktem proudění kapaliny nebo plynu v potrubí o průměrech 1/2“ až 8“.

  • Hlášení proudění u čerpadel, kompresorů, chladicích zařízení, výměníků a dalších technologi. 

Proudění média vyvíjí sílu na měřicí praporek, který je spřažen s přepínačem. Citlivost se nastavuje šroubem uvnitř pouzdra, viz tabulka. 

Dbejte na správnou orientaci spínače v potrubí – montujte svisle do vodorovného potrubí, před i za spínačem musí být zklidňovací úsek min. 5x průměr potrubí.