RC-SoftPLC Proxy Služba Proxy pro dálkový přístup k runtime

Služba Proxy pro dálkový přístup k runtime

Zpřístupňuje data z instalací běžících v zákaznických sítích za NAT a bez veřejných pevných IP adres přes odchozí spojení HTTP z runtimu na Domat proxy server.

Zpřístupňuje data z instalací běžících v zákaznických sítích za NAT a bez veřejných pevných IP adres přes odchozí spojení HTTP z runtimu na Domat proxy server.

Poznámka:
Předplatné služby na 1 rok.