SCADA 50000 Merbon SCADA 50 000

Merbon SCADA 5000

Merbon SCADA pro 5 0000 datových bodů, pouze s ŘS Domat.

Licence pro serverovou grafickou centrálu s plnohodnotným webovým přístupem a ovládáním pro max. 5 0000 datových bodů, alarmový modul, historie, události a integrace mapových podkladů.