UC250 Regulátor radiátorů a chlazení, Ethernet

Regulátor radiátorů a chlazení, Ethernet

Displej 60 x 60 mm, otoč. knoflík s tlačítkem, měření teploty, nastav. hodnot, hodiny, přepínání a indikace stavů,
2 x DI (přítomnost, okno), 2 x DO triak 24 V st pro term. ventily (topení, chlazení), kom. Modbus / IP

Katalogový list

UC250 je komunikativní pokojový regulátor topení (radiátor, elektrické těleso) a chlazení (chladicí panel) se dvěma kvazispojitými výstupy. Může buď pracovat autonomně, nebo být připojen na primární regulátor (MiniPLC nebo SoftPLC) nebo vizualizaci (RcWare Vision nebo jiný systém SCADA). 

  • Systémy s radiátory, elektroohřevem a chladicími panely nebo stropy, případně jednotkami s přímým chlazením (split) – měření a regulace teplot v místnostech
  • monitorování a záznam teplot vzduchu v interiérech

Regulátor snímá teplotu v místnosti, korekci teploty otočným knoflíkem a požadovaný provozní stav, který se nastavuje stiskem tlačítka nebo v menu. Rozsah měřených teplot je 0 až +60 °C. Nasnímané a zadané hodnoty jsou zpracovány v regulačním algoritmu PI, na jehož výstupu jsou modulační členy pro triaky – dvoustavové výstupy, které ovládají ventily topení a chlazení. Ze systému mohou být čteny další hodnoty (korekce, provozní stav zadaný z centrály apod.), které se zobrazují na přehledném LCD. 

Výstupy mohou pracovat buď jako kvazispojité - PWM pro řízení termických ventilů, řízené PI regulátorem, nebo dvoustavové (termostat). Funkce PI nebo dvoustavová regulace se nastavuje pro oba výstupy současně, není tedy možné provozovat jeden výstup jako kvazispojitý (PWM) a druhý jako dvoustavový. Při dvoustavové funkci je možné na výstup topení připojit stykač pro ovládání elektroohřevu nebo relé pro spínání kotle, na výstup pro chlazení například ovládání splitové chladicí jednotky. Parametry regulace, tedy mód výstupu, P a I konstanty, případně hystereze (v políčku „P konstanta“), se nastavují pomocí konfiguračního softwaru domat.exe, který je zdarma ke stažení na webu www.rcware.eu