UC150 Regulátor radiátorů, Ethernet

Regulátor radiátorů, Ethernet

Displej 60 x 60 mm, otoč. knoflík s tlačítkem, měření teploty, nastav. hodnot, hodiny, přepínání a indikace stavů,
1 x DO triak 24 V st pro term. ventil topení, kom. Modbus / IP

Katalogový list

UC150 je komunikativní pokojový regulátor topení (radiátor, elektrické těleso, kotel) s jedním výstupem. Může buď pracovat autonomně, nebo být připojen na primární regulátor (MiniPLC nebo SoftPLC) nebo vizualizaci (RcWare Vision nebo jiný systém SCADA).  

  • Systémy s radiátory, elektroohřevem nebo jiným zdrojem tepla – měření a regulace teplot v místnostech
  • monitorování a záznam teplot vzduchu v interiérech

Regulátor snímá teplotu v místnosti, korekci teploty otočným knoflíkem a požadovaný provozní stav, který se nastavuje stiskem tlačítka nebo v menu. Rozsah měřených teplot je 0 až +60 °C. Nasnímané a zadané hodnoty jsou zpracovány v regulačním algoritmu PI, na jehož výstupu je modulační člen pro triak – dvoustavový výstup, který ovládá ventil topení nebo spínací člen elektroohřevu. Ze systému mohou být čteny další hodnoty (korekce, provozní stav zadaný z centrály apod.), které se zobrazují na přehledném LCD. 

Výstup může pracovat buď jako kvazispojitý - PWM pro řízení termických ventilů, řízený PI regulátorem, nebo dvoustavový (termostat). Při dvoustavové funkci je možné na výstup připojit stykač pro ovládání elektroohřevu nebo relé pro spínání kotle. Parametry regulace, tedy mód výstupu, P a I konstanty, případně hystereze (v políčku „P konstanta“), se nastavují pomocí konfiguračního softwaru domat.exe, který je zdarma ke stažení na webu www.rcware.eu