UCWEB Webové rozhraní pro regulátory radiátorů

Webové rozhraní pro regulátory radiátorů

2 x DI (povol. / alarm),  2 x DO relé 24...230 V, 5 A (požadavek top. / chl.), Ethernet, Modbus / RS485 pro až 20x UC100/200/300, autokonfigurační funkce, webový přístup k nastavení regulátorů a čtení jejich hodnot

Katalogový list

UCWEB je komunikátor pro dálkové sledování a řízení regulátorů jednotlivých místností UC100 a UC200.

  • dálkové sledování stavů a hodnot z regulovaných místností
  • nastavování požadovaných hodnot a provozních režimů
  • spínání zdroje tepla (kotle) a chladu na základě požadavků z jednotlivých místností
  • signalizace alarmů e-mailem
  • volitelně signalizace jednoho nebo dvou binárních signálů a řízení jednoho nebo dvou relé přes internet.

Rozhraní UCWEB je ethernetový komunikátor, obsahující jedno sériové rozhraní RS485 pro připojení sběrnice s regulátory UC100 a UC200 a rozhraní Ethernet pro webový přístup k datům z regulátorů. Rozhraní obsahuje generické webové stránky s třemi úrovněmi přístupu (pouze čtení, obsluha, servis a nastavení) a možností sledovat a nastavovat hodnoty a časové programy. Uživatelská hesla do všech úrovní jsou volně definovatelná. 

Instalace a adresování regulátorů probíhá bez použití dalších programů, výhradně přes webové rozhraní. Regulátory se připojují jeden po druhém a rozhraní je vždy vyhledá a naadresuje tak, aby nedošlo ke konfliktu adres.