UC011 Pokojový ovladač, RS485

Pokojový ovladač, RS485

Displej 60 x 60 mm, otočný knoflík s tlačítkem, měření teploty, nastavování provozního módu, stupňů fancoilu a požadovaných teplot, přepínání a indikace stavů, komunikace Modbus / RS485 galv. oddělená

Katalogový list

Ovladač UC011 je komunikativní pokojový ovladač s galvanicky oddělenou komunikací pro regulátor fancoilů FC010.

  • Systémy s fancoily – měření a regulace teplot v místnostech

Ovladač snímá teplotu v místnosti, korekci teploty otočným knoflíkem a požadovaný provozní stav, který se nastavuje stiskem tlačítka nebo v menu. Nasnímané a zadané hodnoty jsou odesílány na sběrnici, kde je odečítá regulátor FC010. Z regulátoru jsou čteny další hodnoty (mód topení / chlazení, stupeň ventilátoru, provozní stav zadaný z centrály apod.), které se zobrazují na přehledném LCD displeji. 

Volitelně je také možno dodat verzi bez otočného knoflíku a displeje UC011/DK. 

Ovladače jsou určeny pro provoz v běžném, chemicky neagresivním prostředí. Nevyžadují údržbu a lze je montovat v libovolné poloze. Skládají se ze dvou částí: dna se svorkami a krytu s plošným spojem a ovládacím panelem. Upevňují se pomocí 2 nebo 4 šroubů na krabici pod omítku o průměru 50 mm nebo na stěnu. Ve dně spodní části pouzdra je otvor pro vyvedení kabelu. Při montáži se doporučuje instalovat nejprve dno a kryt s elektronikou vsadit až po skončení stavebních prací, kdy již nehrozí jeho poškození. 

S regulátorem FC010 se ovladač propojuje čtyřžilovým kabelem, ideální je JY(St)Y nebo LAM 2x2x0.8, lze použít i LAM DATAPAR 2x2x0.5 nebo UTP kabel – ovladač má zanedbatelný odběr a vzdálenost mezi regulátorem a ovladačem obvykle nepřesahuje několik metrů. Doporučuje se ale použít stejný kabel, jakým je taženo napájení k regulátorům FC010: pokud je napájení ovladače vyvedeno z napájecích svorek regulátoru FC010, ve svorkách by měly být spolu vodiče stejného průřezu.

Varianty:
Pokojový ovladač s firmwarem pro řízení regulátoru FC010 nebo FC020.