FCR015 Komunikativní regulátor pro VAV systémy, RS485

Komunikativní regulátor pro VAV systémy

2 x DI (přítomnost, okno), 2 x DO triak pro term. ventily 24 V st (topení, chlazení), 3x AO 0...10 V (topení, chlazení, VAV box), kom. 1x Modbus slave / RS485 pro nadřazený systém, 1x Modbus master / RS485 pro ovladač UC905 (s čidlem t a CO2)

Katalogový list

FCR015 je komunikativní regulátor pro topné a chladicí panely řízené signálem 0...10 V ss a řízení klapky regulátoru proměnného průtoku vzduchu (VAV). Měří teplotu a koncentraci CO2 v místnosti pomocí pokojového ovladače a může pracovat buď autonomně, nebo ve spojení s primárním regulátorem (MiniPLC nebo SoftPLC) nebo vizualizací (RcWare Vision) nebo jakýmkoli jiným řídicím systémem, fungujícím jako Modbus master.  Jako pokojový ovladač se používá UC905.

  • Regulace jednotlivých místností pro systémy s topnými a chladicími panely a regulátory proměnného množství vzduchu (VAV)  

Regulátor komunikuje s pokojovým ovladačem UC905 po vyhrazené sběrnici (K2+, K2-). Pokojová jednotka UC905 čte teplotu a obsah CO2 v místnosti a umožňuje nastavit korekci požadované teploty otočným knoflíkem. Provozní stav se mění krátkým stiskem knoflíku nebo v menu. Rozsah měření teplot je 0 až +50 °C, rozsah měření CO2 pak 0 až 2000 ppm. Měřené a zadané hodnoty jsou pak zpracovávány v algoritmech PI (teplota) a P (CO2). Na výstupech jsou tři analogové sekvence 0..10 V pro řízení pohonů ventilů a regulátoru VAV.

Binární vstup DI1 přepíná mezi provozními módy Komfort a Pokles. DI2 přepíná do módu Vypnuto.

Triakové výstupy DO1 a DO2 jsou řízeny jako PWM nebo dvoustavové výstupy podle výstupních sekvencí AO1 a AO2. Mohou být volitelně ovládány po sběrnici přímo, jako pomocné výstupy.

Regulátor obsahuje hodiny reálného času s týdenním programem (6 událostí denně). Přepíná se mezi stavy Komfort, Pokles a Vypnuto. Na regulátoru jsou dále dva vstupy, pro čidlo přítomnosti (signál od přístupové karty atd.) a pro okenní kontakt nebo čidlo rosného bodu (přepíná do stavu „Vypnuto“). Smysl kontaktů lze měnit. Každý provozní mód má samostatné požadované hodnoty pro topení a chlazení, které jsou využity jako základní požadované hodnoty pro výpočet aktuální požadované hodnoty: k základní požadované hodnotě pro aktuální mód se přidává korekce pomocí knoflíku a výsledkem je skutečná požadovaná hodnota pro chlazení nebo topení.

Požadovaná hodnota množství vzduchu (výstupní signál 0..10 V pro regulátor VAV) je odvozena z koncentrace CO2 v místnosti a provozního stavu: 

  • Komfort: koncentrace CO2 je řízena proporcionálním regulátorem, aby byla dosažena požadovaná hodnota (výchozí hodnota je 800 ppm), s minimálním průtokem vzduchu podle parametru nastavitelného konfiguračním programem
  • Pokles: minimální průtok vzduchu podle parametru nastavitelného konfiguračním programem 
  • Vypnuto: výstup VAV je nastaven na 0 V. 

K indikaci správné funkce slouží tři LED diody: zelená (PWR) – napájení, červená (TX1) – vysílání na sběrnici budovy a červená (TX2) – vysílání komunikace k ovladači. Nad nimi je blok čtyř DIP přepínačů – ukončení sběrnice K1 a inicializace regulátoru (Modbusová adresa 1, komunikace 9600 bps, N, 8, 1).

S nadřazeným systémem regulátor komunikuje pomocí sběrnice RS485 po protokolu Modbus RTU a proto se dá využít v řadě řídicích a monitorovacích systémů. Popis protokolu viz samostatný dokument Regulátory UC/FC... – Popis komunikace. Další sběrnice, K2, komunikuje s pokojovým ovladačem. Pro konfiguraci a uvádění do provozu slouží program domat.exe, který je zdarma ke stažení na webu www.rcware.eu.