IPLC510B DDC regulátor MiniPLC Shark - 4 sériové porty

DDC regulátor MiniPLC Shark - 4 sériové porty

Napájení 10..35 V ss / 24 V st Montáž na DIN lištu, rozměry 90 x 58 x 105 mm

Výkonná podstanice na platformě PowerPC, Ethernet, 2x RS485, 2x RS232, web, programování v prostředí SoftPLC.

Katalogový list

Řada IPLC je rodina digitálních procesních stanic – komunikativních DDC regulátorů s procesorem Power PC a operačním systémem Linux s verzí jádra 2.6. Všechny typy mají rozhraní RS485 pro připojení I/O modulů nebo integraci cizího systému a Ethernet pro komunikaci s řídicí stanicí, rozšířené typy pak další sériová rozhraní RS232 a RS485, max. 4 porty celkem.

  • Volně programovatelné řídicí jednotky pro systémy VVK i dalších technologických celků s místním ovládáním i webovým přístupem
  • při zákaznickém naprogramování převodníky protokolů s možností prezentace dat
  • systémy pro sběr dat a jejich prezentaci na síti
  • řízení energetických systémů, fotovoltaických elektráren atd.

Regulátor obsahuje vlastní realtimový operační systém, který po startu spouští runtime s aplikačním programem. Systém je vybaven hodinami reálného času zálohovanými baterií, softwarově ovladatelnou akustickou signalizací (alarmy), pamětí FLASH pro OS, runtime, aplikaci a procesní data (časové programy, nastavené hodnoty atd.), pamětí NVRAM a watchdogem. Pro komunikaci s ostatními zařízeními lze využít Ethernet, a pak podle typu až 2x sériové rozhraní COM1 a COM2 RS232 a 2x sériové rozhraní COM3 a COM 4 RS485. Pro indikaci komunikace po RS485 slouží dvě LED u přepínače ukončování sběrnice. V aplikacích je možno využít čtení stavu jednoho DIL přepínače (SW2), který je umístěn vedle zákaznické LED. DIL přepínač SW1 v poloze on při restartu IPLC nespustí řídící aplikaci a tím umožní servisní přístup do operačního systému regulátoru. 

Program se nahrává buď pomocí vývojového nástroje SoftPLC IDE V2, nebo pomocí protokolu FTP do souborového systému regulátoru přes ethernetové rozhraní. 

Typy, jejichž označení nekončí písmenem ...B, mají podsvětlený displej 16 x 3 znaky a šest podsvětlených tlačítek. Menu displeje se konfiguruje při tvorbě aplikačního programu, přičemž vznikne stromová struktura, obsahující hodnoty, časové programy atd. s možností čtení nebo čtení a zápisu. Hodnoty jsou v sekcích volně přístupných nebo chráněných čtyřmístným číselným kódem. 

Modul se montuje na standardní DIN lištu. Jeho šířka je 105 mm.

Poznámky:
OS Linux / Mono.