HWS Hardwarový klíč

Hardwarový klíč

Pro případy, kde není vhodné použít softwarovou licenci a aktivaci SoftPLC (dočasné instalace atd.). Připojuje se na sériový port procesní stanice, pro sériovou komunikaci je plně průchozí.

Pro případy, kde není vhodné použít softwarovou licenci a aktivaci SoftPLC (dočasné instalace atd.). Připojuje se na sériový port procesní stanice, pro sériovou komunikaci je plně průchozí.

Poznámky:
Licenci pro IDE nebo runtime k hardwarovému klíči objednávejte zvlášť.