HT103 Ovládací terminál

Ovládací terminál

Napájení 24 V ss/st ±20%. Montáž do dveří rozvaděče, IP65, rozměry 171,8 × 116,5 × 39,3 mm

LCD displej 4 × 20 znaků, až pro 8 SoftPLC runtimů (IPLC / IPCT / ...), komunikace přes Ethernet,

Katalogový list

Terminál HT103 je rozhraní pro ovládání a sledování podstanic MiniPLC, IPCT.1, IPCB.1 nebo jiných platforem s runtimem SoftPLC. Je vybaven rozhraním Ethernet. Zařízení je náhradou HT101.

  • Ovládací pultík k volně programovatelným řídicím jednotkám pro systémy VVK i dalších technologických celků 
  • Terminál do recepcí a náročnějších provozů – přehled o stavu vzdálených technologií 

Terminál se ovládá pomocí šestice tlačítek a podsvíceného LCD displeje 4×20 znaků. Pro komunikaci s regulátory slouží rozhraní Ethernet. Na zadní straně přístroje je také umístěna LED indikující napájení. Přepínač 3 v poloze ON při startu nastaví defaultní IP adresu a nespustí nahrávání konfigurace menu a tím umožní servisní přístup do terminálu v případě poškozeného souboru menu (tzv. INIT stav). Přepínač 4 v poloze ON při startu zablokuje webový a FTP přístup. Tuto vlastnost je možné použít pro vyšší síťovou bezpečnost. 

Po nahrání a restartu se na displeji objeví menu se stromovou strukturou (max. 32 položek v menu, lze libovolně větvit) a terminál začne navazovat spojení s podstanicemi. Uživatel se v menu pohybuje intuitivně pomocí tlačítek, aktivní je vždy druhý řádek (zvýrazněno červenou linkou). Objekty jako Nastavení hodnoty, Alarm a Časový program mají předdefinované chování, takže konfigurace spočívá v nastavení adres, přiřazení datových bodů a doplnění uživatelských textů. 

Konfigurace menu se do terminálu nahrává buď pomocí vývojového nástroje SoftPLC Touchscreen Editor, nebo pomocí protokolu FTP do souborového systému regulátoru přes ethernetové rozhraní. Výchozí IP adresa je 192.168.1.99. 

Terminál se montuje pomocí tří kovových úchytek do otvoru ve dveřích rozvaděče nebo vhodné skříňky. Rozměry montážního otvoru jsou 153 × 100 mm, tolerance +2 mm. 

Příklady zapojení: viz domat – Aplikační a projekční příručka.