ME210 Triakový zesilovač

Triakový zesilovač

Pro připojení více termických ventilů k regulátorům UC..., FC... a ovladačům UI.... Obsahuje triak 24 V / 2 A. Montáž do instalační krabice (pod ovladač), rozměry 49 x 49 x 14 mm.

Katalogový list

ME210 je modul s jedním triakem, řízeným signálem 24 V st. Slouží pro připojení více termických pohonů topení a chlazení řízených signálem 24 V st PWM k triakovému výstupu ovladače  UI..., UX... nebo regulátoru UC, FC, US..., které standardně mohou řídit pouze dva ventily na výstup.

  • Řízení více radiátorů, fancoilů nebo jiných okruhů topení nebo chlazení jedním regulátorem

V plastovém pouzdře, vhodném pro montáž do krabice pod omítku, je plošný spoj se svorkami, triakem a dalšími součástkami. Po přivedení 24 V st na řídicí svorky triak otevře a na výstupních svorkách poskytne napětí pro ovládání termických pohonů 24 V st. 

Při řízení více topných nebo chladicích těles v jednom prostoru může vlivem různých hydraulických poměrů nastat situace, kdy při částečném otevření ventilu jsou některá tělesa teplá a jiná studená. Tento stav neznamená chybnou funkci regulátoru nebo triakového výkonového modulu. 

Na výstup zesilovače je možné připojit až 4 radiátorové termické pohony.