UT051 Venkovní čidlo teploty

Venkovní čidlo teploty

Montáž na stěnu, rozměry 90 x 107 x 26 mm,
-20...70 °C, IP 43
Měřicí prvek Pt1000

Katalogový list

Čidlo venkovní teploty UT051 je pasivní odporové čidlo Pt1000 pro měření venkovní teploty nebo teploty v průmyslových prostorech.

  • Vzduchotechnické jednotky, klimatizační a topné systémy – měření a regulace teplot
  • monitorování a záznam teplot vzduchu v exteriérech

Snímače teploty využívají závislosti odporu materiálu na teplotě. Snímacím prvkem je tenkovrstvý platinový odpor – na keramický substrát je přes masku naprášena tenká vrstva vysoce čisté platiny. Tato vrstva je fotolitograficky strukturována a pomocí laseru je odpor čidla velmi přesně nastaven na jmenovitou hodnotu. Aktivní plocha prvku je pasivována skelnou vrstvou, která chrání proti mechanickému a chemickému poškození. Vývody prvku jsou přivařeny k odporovému meandru. Prvek je umístěn na plošném spoji, který je připevněn k víčku krabičky. Po montáži dna se víčko nacvakne na dno a dojde k propojení měřicího prvku s kabelem. 

Čidla jsou určena pro provoz v běžném, chemicky neagresivním prostředí. Nevyžadují údržbu. Čidlo může být montováno v libovolné poloze. Skládá se ze dvou částí: dna se svorkami a krytu s plošným spojem. Upevňuje se pomocí 2 nebo 4 šroubů na krabici pod omítku o průměru 50 mm nebo na stěnu. Ve dně spodní části pouzdra je otvor pro vyvedení kabelu.