MW241 Modul pro řízení LED osvětlení a žaluzií

Malý I/O modul pro řízení osvětlení LED

MW241 je vstupně-výstupní modul s dvěma bezpotenciálovými vstupy a dvěma polovodičovými relé. Slouží pro řízení dvou světelných okruhů se zdroji pro světla LED (při využití tlačítkové nebo vypínačové logiky) nebo jako I/O modul se vstupy a výstupy vzájemně nezávislými.

Katalogový list

MW241 je vstupně-výstupní modul s dvěma bezpotenciálovými vstupy a dvěma polovodičovými relé. Slouží pro řízení dvou světelných okruhů se zdroji pro světla LED (při využití tlačítkové nebo vypínačové logiky) nebo jako I/O modul se vstupy a výstupy vzájemně nezávislými. 
 
  • Řízení dvou světelných okruhů se zdroji pro světla LED s možností přeřízení z nadřazeného systému 
  • Řízení žaluzie 
  • I/O modul 2×DI, 2×DO pro obecné použití 
     
V plastovém pouzdře, vhodném pro montáž do krabice pod omítku, je plošný spoj se svorkami a elektronikou. Výstupy jsou na rozdíl od modulu MW240 osazeny polovodičovými relé, aby bylo možné spínat spínané zdroje pro napájení světel LED, které mají výrazně kapacitní charakter. Po připojení napájení 24 V st se výstupy nastaví do přednastavených hodnot a pak podle nastavení modulu programem ModComTool buď reagují na akce vstupů, nebo jsou řízeny povely po sběrnici. Je možná i kombinace obojího, přičemž lze nastavit prioritu: výstup může reagovat buď na změnu stavu vstupu („platí poslední povel“), nebo je stav tlačítka nepřetržitě kopírován na výstup (místní řízení).
 
Lze také nastavit logiku reakce na řízení po sběrnici: stav relé se aktualizuje buď při změně stavu zapisovaného signálu, nebo při každém zápisu na sběrnici, nebo neustále bez ohledu na frekvenci zápisu na sběrnici. Podrobnosti jsou popsány v modbusové mapě, kterou naleznete na http://domat-int.com/ke-stazeni/technicka-dokumentace/modbus-tabulky