UI319 Komunikativní pokojový ovladač, RS485, t, rH, CO2, PIR, 1AI

Komunikativní pokojový ovladač, RS485, t, rH, PIR, 1AI

Displej 60 x 60 mm, otočný knoflík s tlačítkem, měření teploty a vlhkosti, čidlo CO2 a PIR, analogový vstup pro čidlo Pt1000, nastavování hodnot, přepínání a indikace stavů, komunikace Modbus / RS485 galv. oddělená

Katalogový list

UI319 je komunikativní pokojový ovladač s analogovým vstupem pro čidlo PT1000, s čidlem teploty, vlhkosti a CO2, PIR čidlem pohybu a ovládacím prvkem pro nastavení požadovaných hodnot teploty a dalších veličin. Výstup může být konfigurován jako řízený dálkově nebo ve funkci termostatu, hygrostatu. Přístroje mohou být díky otevřenému protokolu Modbus RTU použity v libovolném otevřeném řídicím systému.

Použití:

  • Vzduchotechniky a klimatizační jednotky v místnostech s proměnným zatížením – školy, divadla, posluchárny atd.
  • Systémy s podlahovým vytápěním – měření a regulace teplot v místnostech
  • Monitorování a záznam teploty a relativní vlhkosti v interiérech

Ovladač snímá teplotu a relativní vlhkost. Korekci teploty otočným knoflíkem a požadovaný provozní stav, který se nastavuje stiskem tlačítka nebo v menu. V konfigurovatelném menu je možné zobrazit a nastavit základní hodnoty:

 

• teplotu, korekci požadované hodnoty

• vlhkost (měřit pouze u ovladačů, které obsahují čidlo vlhkosti)
• základní požadovanou teplotu pro den
• základní požadovanou teplotu pro noc
• venkovní teplotu pro start topení
• teplotu TUV
• typ topné křivky (1...4)
• provozní mód (rezidenční se stavy Den, Noc, Časový program, Vypnuto, nebo hotelový se stavy Komfort, Pokles, Party, Vypnuto)
• stupeň ventilátoru (Auto, Vypnuto, St.1 , St 2, St. 3)
• mód klimatizace (Auto, Topení, Chlazení, Vypnuto, Pouze ventilátor)
• dalších až 5 libovolných veličin podle potřeby, v profilu každé z nich se nastaví max. a min. hodnota a krok pro změnu, počet desetinných míst a libovolná kombinace symbolů z displeje.

 

Externí čidlo v podlaze nebo na přívodu topené vody do podlahy působí jako omezovací a brání přehřátí podlahy. Maximální teplota vody nebo podlahy pro omezení (měřená tímto čidlem) je nastavitelná konfiguračním programem nebo v menu regulátoru. Pokud není čidlo připojeno (svorky rozpojeny), k omezení nedochází.


Dále je možné pomocí komunikace Modbus aktivovat libovolný symbol na displeji.

Otočný ovladač s nekonečným kodérem má tři základní funkce:

• instant edit (otáčení knoflíku) – změna jedné předdefinované spojité hodnoty, obvykle korekce požadované teploty v místnosti

• quick edit (krátký stisk knoflíku) – změna předdefinovaného stavu, např. Přítomnost (Komfort / Pokles / Vypnuto), Klimatizace (Auto / Topení / Chlazení / Jen ventilátor / Vypnuto) atd.
• push (dlouhý stisk) – přechod do menu, kde se otáčením vybírá hodnota, kterou chceme měnit, krátkým stiskem se výběr potvrdí a otáčením se hodnota mění.

 

Po nastavitelném času neaktivity se displej vrací do základního stavu, kdy se na něm střídavě zobrazují vybrané veličiny (např. aktuální teplota a vlhkost).

 

Požadované funkce se konfigurují přes rozhraní RS485 pomocí programu ModComTool, který je volně ke stažení na stránkách http://domat-int.com/ke-stazeni/software. Jako rozhraní mezi počítačem a sběrnicí RS485 použijte převodník USB/485, typ M080, převodník RS232/RS485, typ R012, nebo jakýkoli převodník na RS485.

 

Varianty:

  • s podsvícením displeje - UI319BL, 
  • bez knoflíku a displeje - UI319DK.