R065 Převodník Modbus TCP / DMX512 (2 kanály)

Převodník Modbus TCP / DMX512 (2 kanály)

Převodník protokolu Modbus TCP na rozhraní DMX512 (dále jen DMX), až 2× 512 světelných zdrojů. Může pracovat i v módu DMX Sniffer, kdy čte pakety vysílané na sběrnici DMX a zpřístupňuje je na rozhraní Modbus TCP.

Katalogový list

R065 je převodník protokolu Modbus TCP na rozhraní DMX512, pro řízení až 2× 512 světelných zdrojů. Může pracovat i v módu DMX Sniffer, kdy čte pakety vysílané na sběrnici DMX a zpřístupňuje je na rozhraní Modbus TCP.


Použití:
• řízení světelných zdrojů a dalších zařízení, která komunikují protokolem DMX
• integrace cizích zařízení do systémů, které jsou řízeny protokolem DMX
• testování a diagnostika sběrnic DMX

 

Převodník R065 funguje jako Modbus slave (server), který přijímá povely od Modbus masteru (klienta). Tím je PLC nebo jiný nadřazený systém. Povely jsou následně převáděny na telegramy DMX a vyslány na dvě sběrnice RS485 s protokolem DMX512-A. Telegram DMX je odeslán bezprostředně po zápisu do Modbusových registrů a dále pak volitelně periodicky, podle nastavení v Modbusovém registru Period. Perioda opakování telegramu je nastavitelná od 0.1 do 65.5 s.


Na sběrnici DMX převodník pracuje jako master (na sběrnici DMX smí být pouze jediné zařízení typu master). Pro zjednodušení je na obrázku pouze jeden kanál DMX. Převodník R065 má dvě nezávislá rozhraní DMX a tedy může řídit až 2x 512 DMX adres.