R091 Převodník Modbus TCP / DALI

Převodník Modbus TCP / DALI

Řízení sběrnice DALI pomocí protokolu Modbus TCP. Napájení 24 V ss/st ±20 % nebo PoE. Montáž na DIN lištu, rozměry 98 x 70 x 61 mm

Katalogový list

R091 je sériový převodník, který pracuje jako Modbus TCP server (přijímá telegramy Modbus TCP) a řídí sběrnici DALI (Digital Addressable Light Interface), která může obsahovat až 64 předřadníků DALI. R091 pracuje na sběrnici DALI (EN 60929 ed. 4:2011 Annex E) jako multimaster (collision avoidance/detection). Plní rovněž funkci zdroje napájení sběrnice. Převodník dále obsahuje webové rozhraní pro manuální zadávání příkazů DALI včetně konfigurace sběrnice a diagnostických příkazů. R091 plně pokrývá funkce předchozích modelů R090 a M090.


  • integrace osvětlovacích těles s rozhraním DALI do vizualizace nebo regulačních podstanic (PLC) vybavených rozhraním Modbus TCP
  • konfigurace a řízení sběrnice DALI pomocí komfortního webového rozhraní, a to i na dálku
  • řízení sběrnice DALI pomocí CGI příkazů

Převodník R091 pracuje na sběrnici DALI (EN 60929 ed. 4:2011 Annex E, static priority 4, setting time 16 ms, retry timeout 300 ms) jako multimaster (collision avoidance/detection). Plní rovněž funkci zdroje napájení sběrnice, podrobnosti viz níže. Příkazy zasílané protokolem Modbus nebo přes webové rozhraní jsou překládány na telegramy protokolu DALI a vysílány na sběrnici DALI. Odpovědi z předřadníků jsou překládány zpět do registrů Modbus na odpovídající adresy – viz tabulky níže.

Další způsob řízení je využití CGI příkazů zasílaných přes webové rozhraní. Všechny funkce, dostupné na webových stránkách, jsou spustitelné také jako CGI dotazy.