R035 Převodník RS485 / Ethernet, Modbus router

Převodník RS485 / Ethernet, Modbus router

Jako M031, firmware rozšířen o funkci Modbus RTU / TCP router. Napájení 24 V ss/st  ± 10 %
Montáž na DIN lištu, rozměry 98,7 x 64 x 36,2 mm

Katalogový list

R035 je převodník rozhraní RS485 na 10/100 Mbit Ethernet, tzv. „terminal server“. Obsahuje i funkci pro převod telegramů protokolu Modbus RTU na Modbus TCP. Tento převodník plně nahrazuje předchozí typ M035.  
 
  • připojení vzdáleného zařízení s komunikací Modbus RTU / RS485 do nadřazeného systému (např. SCADA) protokolem Modbus TCP pomocí sítě Ethernet 
  • připojení I/O modulů Domat pro přenos signálů a odečty dat  
  • možnost obecného využití závisí na použitém protokolu sériového rozhraní, v některých případech nemusí parametry sítě Ethernet vyhovovat z hlediska časování signálů. 
     
Modul R035 obsahuje všechny funkce převodníku R031. Umožňuje propojit přístroj s rozhraním RS485 na PC pomocí sítě Ethernet. Pomocí software Digi RealPort, se na PC vytvoří virtuální COM port, kterých může být až do celkového počtu 256. Tento COM port využívají programy pod Windows a tak přistupují na vzdálené zařízení s RS485. Digi RealPort pracuje v prostředí Microsoft Windows, UNIX i Linux. Max. komunikační rychlost je 115200 bps.
 
Hlavní rozdíl mezi převodníkem R031 a R035 je možnost nastavit u R035 profil „industrial automation“, tedy funkci Modbus RTU/TCP routeru. Na straně TCP modul pracuje jako slave (server) a dotazy předává jako master (klient) na sériovou linku protokolem Modbus RTU.
 
Parametry a funkce modulu se konfigurují pomocí SNMP nebo zabezpečeného webového připojení (protokoly HTTP / HTTPS). Přítomnost napájecího napětí indikuje PWR LED. U ethernetové zásuvky jsou další LED
 2 04/2016 Technické změny vyhrazeny. domat R035
diody: spojení a aktivita v síti. Síťové rozhraní přepíná automaticky mezi 10 a 100 Mbit/s. 
 
Pro připojení sběrnice RS485 slouží dvě šroubové svorky. Tok dat na lince RS485 je signalizován LED diodami TxD (zelená) a RxD (červená). Sběrnici RS485 je možné ukončit přepnutím přepínače (vlevo vedle svorek RS485). Rychlost, parita a počet bitů se nastavuje kombinací DIP switchů vpravo vedle svorek RS485. Sběrnice RS485 je v převodníku galvanicky oddělená s izolačním napětím 1000 V.
 
Modul se montuje na standardní DIN lištu. Jeho šířka je 36,2 mm.