R025 Převodník RS232 / Ethernet, Modbus router

Převodník RS232 / Ethernet, Modbus router

Jako R020, firmware rozšířen o funkci Modbus RTU / TCP router. Napájení 10..35 V ss / 24 V st. Montáž na DIN lištu, rozměry 98,7 x 64 x 36,2 mm

Katalogový list

R025 je převodník rozhraní RS232 na 10/100 Mbit Ethernet, tzv. „terminal server“. Obsahuje i funkci pro převod telegramů protokolu Modbus RTU na Modbus TCP. Tento převodník plně nahrazuje předchozí typ M025.  
 
  • připojení vzdáleného zařízení s komunikací Modbus RTU / RS232 do nadřazeného systému (např. SCADA) protokolem Modbus TCP pomocí sítě Ethernet 
  • funkce bridge – virtuální kanál RS232 v síti Ethernet (dva R025 proti sobě) 
  • emulace modemu – v síti Ethernet se převodníky propojují pomocí AT příkazů přicházejících po rozhraní RS232 
 
Modul R025 obsahuje všechny funkce převodníku R020. Umožňuje propojit přístroj s rozhraním RS232 na PC pomocí sítě Ethernet. Pomocí software Digi RealPort, se na PC vytvoří virtuální COM port, kterých může být až do celkového počtu 256. Tento COM port využívají programy pod Windows a tak přistupují na vzdálené zařízení s RS232. Digi RealPort pracuje v prostředí Microsoft Windows, UNIX i Linux. Max. komunikační rychlost je 230400 bps.
 
Hlavní rozdíl mezi převodníkem R020 a R025 je možnost nastavit u R025 profil „industrial automation“, tedy funkci Modbus RTU/TCP routeru. Na straně TCP modul pracuje jako slave (server) a dotazy předává jako master (klient) na sériovou linku protokolem Modbus RTU.
 
Parametry a funkce modulu se konfigurují pomocí SNMP nebo zabezpečeného webového připojení (protokoly HTTP / HTTPS). Přítomnost napájecího napětí indikuje LED poblíž konektoru CANNON. U ethernetové zásuvky jsou další LED diody: spojení a aktivita v síti. Síťové rozhraní přepíná automaticky mezi 10 a 100 Mbit/s. 
 2 04/2016 Technické změny vyhrazeny. domat R025
 
Přístroje s konektorem CANNON 9M (např. převodník M-bus/RS232) se připojují pomocí nullmodemového („kříženého“) sériového kabelu s konektorem CANNON 9F na obou koncích, jedná se o spojení „terminal-terminal“. Přístroje s konektorem CANNON 9F se připojují pomocí modemového („přímého“) sériového kabelu s konektory CANNON 9M a CANNON 9F. Převodník R025 podporuje přenos všech signálů RS232 (1- DCD, 2 - RXD, 3 - TXD, 4 - DTR,  5 - GND, 6 - DSR, 7 - RTS a 8 - CTS) s výjimkou pinu 9 -  RING. V praxi jsou většinou využívány pouze RXD, TXD a GND.