M035 Převodník RS485 / Ethernet, Modbus router

Převodník RS485 / Ethernet, Modbus router

Jako M031, firmware rozšířen o funkci Modbus RTU / TCP router. Napájení 10..35 V ss / 24 V st
Montáž na DIN lištu, rozměry 90 x 58 x 35 mm

Katalogový list

M035 je převodník rozhraní RS485 na 10/100 Mbit Ethernet,  tzv. „terminal server“. Obsahuje i funkci pro převod telegramů protokolu Modbus RTU na Modbus TCP. Přístroj může fungovat i v režimu RTU Master.

  • připojení vzdálených zařízení Modbus RTU / RS485 do vizualizace nebo PLC po síti Ethernet 

Modul M035 umožňuje připojení zařízení Modbus RTU po lince RS485 do PC nebo nadřazeného systému s komunikací Modbus TCP master po síti Ethernet. Maximální komunikační rychlost na lince RS485 je 115 200 bps. 

Parametry a funkce modulu se konfigurují přes zabezpečené webové připojení (protokoly HTTP / HTTPS). Výchozí IP adresa je 192.168.1.37/24, je možné použít i konfigurační utilitu, která je ke stažení na www.rcware.eu, Download, Software, Digi utility. Napájecí napětí je indikováno zelenou LED v blízkosti  konektoru Ethernet. Na konektoru Ethernet jsou další dvě LED: připojení k síti (žlutá) a přenos dat (zelená). Síťové rozhraní automaticky přepíná mezi 10 a 100 Mbit/s.