M020 Převodník RS232 / Ethernet

Převodník RS232 / Ethernet

Terminal server až 230400 bit/s nebo 5x I/O + RxD,TxD, emulace modemu, serial bridge. COM port driver pro Windows i Linux. Napájení 10..35 V ss / 24 V st. Montáž na DIN lištu, rozměry 90 x 58 x 35 mm

Katalogový list

M020 je převodník rozhraní RS232 na 10/100 Mbit Ethernet,  tzv. „terminal server“. Přístroj funguje i jako hlásič změn stavu vstupních signálů.

  • připojení vzdáleného zařízení s komunikací RS232 do PC pomocí sítě Ethernet
  • funkce bridge – virtuální kanál RS232 v síti Ethernet (dva M020 proti sobě)
  • emulace modemu – v síti Ethernet se převodníky propojují pomocí AT příkazů přicházejících po rozhraní RS232
  • 5 vstupních signálů na pinech rozhraní může hlásit své kombinace e-mailem a tak signalizovat změnu stavu, poruchu, narušení atd.

Modul M020 umožňuje propojit přístroj s rozhraním RS232 na PC pomocí sítě Ethernet. Součástí dodávky je software RealPort COM/TTY port redirection , který na PC vytvoří virtuální COM port, kterých může být až do celkového počtu 256. Tento COM port využívají programy pod Windows a tak přistupují na vzdálené zařízení s RS232. COM port redirector pracuje v prostředí Microsoft Windows, UNIX i Linux. Max. komunikační rychlost je 230400 bps. 

Parametry a funkce modulu se konfigurují pomocí SNMP nebo zabezpečeného webového připojení (protokoly HTTP / HTTPS). Přítomnost napájecího napětí indikuje LED poblíž konektoru CANNON. U ethernetové zásuvky jsou další LED diody: spojení a aktivita v síti. Síťové rozhraní přepíná automaticky mezi 10 a 100 Mbit/s. 

Přístroje s konektorem CANON 9M se připojují pomocí nullmodemového („kříženého“) sériového kabelu s konektorem CANON 9F na obou koncích. Přístroje s konektorem CANON 9F se připojují pomocí modemového („přímého“) sériového kabelu s konektory CANON 9M a CANON 9F. Přenášejí se všechny signály RS232 (TXD, RXD, RTS, CTS, DTR, DSR a DCD) s výjimkou pinu 9 -  RING. 

Pokud jsou ze sériového portu využity pouze signály RXD a TXD, ostatní piny RS232 mohou být nastaveny jako digitální vstupy a M020 může vysílat e-maily při definovaných změnách stavů těchto signálů.