M012 Převodník RS232 / RS485

Převodník RS232 / RS485

Rychlost 1200..19200 bit/s,  galvanické oddělení, ukončení sběrnice zap/vyp, 3x indikační LED.
Napájení 10..35 V ss / 24 V st
Montáž na DIN lištu, rozměry 90 x 58 x 35 mm

Katalogový list

Náhrada starších typů M010 a M011, nyní vzájemné optické oddělení napájení, RS232 a RS485

M012 je multirychlostní poloduplexní rozhraní pro konverzi sběrnice RS232 na RS485 s oboustranným galvanickým oddělením i oddělením zdroje. Přístroj je vybaven mikrokontrolérem, který řídí tok dat.

  • připojení I/O modulů domat na port PC
  • jakákoli konverze RS232 na RS485, kde je vyžadováno galvanické oddělení

Sběrnice RS485 podporuje poloduplexní komunikaci. Pro automatické řízení toku je použit mikroprocesor, který je řízen signály CTS nebo DSR (výchozí je DSR). Komunikační rychlost obou rozhraní musí být stejná a nastavuje se propojkami na desce s plošným spojem. Na čelním panelu jsou LED diody, které indikují přítomnost napájení a tok dat RS485. 

Pro připojení sběrnice RS485 je použit dvoupólový konektor K1. Linka je chráněna proti přepětí. Pokud je převodník použit jako ukončující zařízení na sběrnici, je možné připojit zakončovací impedanci pomocí DIP switchů, přístupných pod konektorem K1. 

Na straně RS232 je použit standardní konektor CANON 9M (kolíky). Pro propojení s PC se používá standardní nullmodemový (křížený) kabel s konektory CANON 9F (otvory) na obou koncích. Systém domat používá pouze signály RxD, TxD a GND.