R710 Čítačový modul

Čítačový modul

4x bezpotenciální kontakty, 4bytové čítače, montáž na DIN lištu, rozměry 90 x 71 x 58 mm. Napájení 24 V ss/st, Modbus RTU / RS485 galv. odd.

Katalogový list

Čítačový modul R710 obsahuje čtyři pulzní čítače. Komunikuje po sběrnici RS485 protokolem Modbus RTU a lze jej snadno integrovat do řady systémů pro sběr dat.


Použití:

▪ Systémy měření a regulace VVK – sběr impulzů z měřičů energií, řízení čtvrthodinového maxima atd.

Modul R710 obsahuje čtyři dvoustavové vstupy, na nichž je přítomno napětí 12V pro externí kontakt nebo otevřený kolektor. Svorky COM jsou uvnitř modulu vzájemně propojeny a jsou společné pro všechny vstupy.


Modul komunikuje pomocí sběrnice RS485, do podstanic se připojuje buď přímo, nebo přes rozhraní R012 (převodník RS485 na RS232 s galvanickým oddělením).


Čítače jsou 4bytové. Modul dále obsahuje pomocné proměnné pro funkce čtvrthodinového maxima E-max (vstup CNT1 pro čítání impulsů kWh, vstup CNT2 pro synchronizační impuls po 15 min.):
- impulsy v aktuální čtvrthodině (nuluje se s příchodem synch. impulsu)
- impulsy za minulou čtvrthodinu (kopie předchozí hodnoty ke konci 15min.
periody)
- počet vteřin v aktuální čtvrthodině (nuluje se s příchodem synch. impulsu).


Pro připojení napájení, sběrnice i periferií jsou použity odnímatelné šroubové svorky. Montáž: naklapnutím na DIN lištu.


Komunikační obvody jsou chráněny proti přepětí a galvanicky odděleny od elektroniky modulu. Pokud modul ukončuje komunikační sběrnici, tj. je první nebo poslední v řadě, přepínačem BUS END se připojí ukončovací odpor 120 Ω a tak se sběrnice impedančně přizpůsobí. Indikační LED diody signalizují přítomnost napájecího napětí a komunikaci. Přepínač INIT nastaví adresu modulu na 1 a komunikační rychlost na 9600 b/s (po přepnutí je třeba modul na 2-3 s odpojit od napájení).


Příklady zapojení: viz domat – Aplikační a projekční příručka. Modbusová tabulka je dostupná na požádání.


Nastavení modulu je zálohováno v paměti EEPROM. Modul je vybaven obvodem watchdog.