R610 Modul 8 analogových výstupů

Modul 8 analogových výstupů

0...10 V, galv. odděleno, max. 10 mA, spol. zem
Montáž na DIN lištu, rozměry 98 x 71 x 61 mm
Napájení 24 V AC ± 20 %, Modbus RTU / RS485 galv. odd.

Katalogový list

R610 je mikroprocesorem řízený, komunikativní výstupní modul s osmi analogovými výstupy 0...10 V. Pro komunikaci je použita sběrnice RS485 s protokolem Modbus RTU.

  • Systémy VVK – řízení analogových periferií, především VAV boxů

Výstupy modulu s rozsahem 0...10 V jsou nastavovány po sběrnici. 

Výstupy jsou galvanicky odděleny od komunikační a napájecí části. Výstupy nejsou galvanicky odděleny mezi sebou. Při třívodičovém zapojení (např. klapky Belimo) je – v případě, že jsou modul i periferie napájeny z jednoho transformátoru – nutné propojit zem COM s jednou z napájecích svorek (potenciál G0).

Modul komunikuje po sběrnici RS485 a do podstanic se připojuje buď přímo, nebo přes rozhraní M012 (převodník RS485 na RS232 s galvanickým oddělením). Pro připojení napájení, sběrnice i periferií jsou použity odnímatelné šroubové svorky.


Komunikační obvody jsou chráněny proti přepětí. Pokud modul ukončuje komunikační sběrnici, tj. je první nebo poslední v řadě, přepínačem BUS END se připojí ukončovací odpor 120 Ω a tak se sběrnice impedančně přizpůsobí. Indikační LED diody signalizují přítomnost napájecího napětí a komunikaci.

Příklady zapojení: viz domat – Aplikační a projekční příručka. 

Nastavení modulu je zálohováno v paměti EEPROM. Modul je vybaven obvodem watchdog.