R430 Modul 32 digitálních vstupů

Modul 32 digitálních vstupů

Modul digitálních vstupů R430 je mikroprocesorem řízený, komunikativní modul se 32 digitálními vstupy. Pro komunikaci je použita sběrnice RS485.

Katalogový list

Modul digitálních vstupů R430 je mikroprocesorem řízený, komunikativní modul se 32 digitálními vstupy. Pro komunikaci je použita sběrnice RS485.

  • Systémy řízení budov a technologií – snímání binárních stavů

Modul má vstupy pro malé napětí do 50 V ss, 30 V st. Vstupy mají společnou zem – COM. Na vstupy lze přivést i napětí napájecí (pokud odpovídá potřebnému napětí pro aktivaci vstupů – viz Technické údaje), vstupy jsou opticky odděleny od ostatní elektroniky modulu.


Pro připojení napájení, sběrnice i periferií jsou použity odnímatelné šroubové svorky. Montáž: naklapnutím na DIN lištu.


Komunikační obvody jsou chráněny proti přepětí a galvanicky odděleny od elektroniky modulu. Pokud modul ukončuje komunikační sběrnici, tj. je první nebo poslední v řadě, přepínačem BUS END (DIP switche 1, 2) se připojí ukončovací odpor 120 Ohm a tak se sběrnice impedančně přizpůsobí. Indikační LED diody signalizují přítomnost napájecího napětí a komunikaci, indikační diody u každého vstupu signalizují stav daného vstupu.


Příklady zapojení: viz domat – Aplikační a projekční příručka.


Nastavení modulu je zálohováno v paměti EEPROM. Modul je vybaven obvodem watchdog.