R560 Modul univerzálních analogových vstupů

Modul univerzálních analogových vstupů

Modul analogových vstupů R560 je mikroprocesorem řízený, komunikativní modul s osmi vstupy s volitelným rozsahem (napětí, odpor, teplota, proudová smyčka). Pro komunikaci je použita sběrnice RS485.

Katalogový list

Modul analogových vstupů R560 je mikroprocesorem řízený, komunikativní modul s osmi vstupy s volitelným rozsahem (napětí, odpor, teplota, proudová smyčka). Pro komunikaci je použita sběrnice RS485.

  • Systémy řízení budov a technologií – sběr analogových signálů, měření teplot, tlaků a dalších veličin

Modul obsahuje 8 analogových vstupů, jejichž signály jsou upraveny a multiplexovány do 16 bit A/D převodníku. U každého vstupu lze softwarově nastavit rozsah zvlášť (viz technické údaje), proud 0 až 20 mA lze měřit na konkrétních kanálech po přepnutí DIP switchů.

Modul komunikuje pomocí sběrnice RS485 protokolem Modbus RTU, do podstanic se připojuje buď přímo, nebo přes rozhraní M012 (převodník RS485 na RS232 s galvanickým oddělením). 

Pro připojení napájení, sběrnice i periferií jsou použity odnímatelné šroubové svorky. Montáž: naklapnutím na DIN lištu. 

Komunikační obvody jsou chráněny proti přepětí a galvanicky odděleny od elektroniky modulu. Pokud modul ukončuje komunikační sběrnici, tj. je první nebo poslední v řadě, přepínačem BUS END se připojí ukončovací odpor 120 Ω a tak se sběrnice impedančně přizpůsobí. Indikační LED diody signalizují přítomnost napájecího napětí a komunikaci. 

Příklady zapojení: viz domat – Aplikační a projekční příručka. R560 je univerzálnější náhrada modulu M550 (8 odporových vstupů) a pro většinu aplikací je možné jej použít i místo modulu M500 (8 napěťových vstupů) – pozor, na rozdíl od M500 modul R560 nemá symetrické vstupy -10...10 V, má pouze 0...10 V.

Nastavení modulu je zálohováno v paměti EEPROM. Modul je vybaven obvodem watchdog.