MW240-B Modul řízení světel a žaluzií

Modul řízení světel a žaluzií

2x DI pro bezpot. kontakty vypínače (tlačítková logika), 2x DO relé 230 V st / 5 A ohmická zátěž. Montáž do instalační krabice, rozměry 49 x 49 x 30 mm. Napájení 10..35 V ss / 24 V st, Modbus RTU / RS485 galv. odd.

Katalogový list

MW240-B je vstupně-výstupní modul s dvěma bezpotenciálovými vstupy a dvěma relé. Slouží pro řízení dvou světelných okruhů (při využití tlačítkové nebo vypínačové logiky) nebo jako I/O modul se vstupy a výstupy vzájemně nezávislými.

  • Řízení dvou světelných okruhů s možností přeřízení z nadřazeného systému
  • Řízení žaluzie
  • I/O modul 2xDI, 2xDO pro obecné použití

V plastovém pouzdře, vhodném pro montáž do krabice pod omítku, je plošný spoj se svorkami a elektronikou. Po připojení napájení 24 V st se výstupy nastaví do přednastavených hodnot a pak podle nastavení modulu programem domat.exe buď reagují na akce vstupů, nebo jsou řízeny povely po sběrnici. Je možná i kombinace obojího, přičemž lze nastavit prioritu: výstup může reagovat buď na změnu stavu vstupu („platí poslední povel“), nebo je stav tlačítka nepřetržitě kopírován na výstup (místní řízení). 

Lze také nastavit logiku reakce na řízení po sběrnici: stav relé se aktualizuje buď při změně stavu zapisovaného signálu, nebo při každém zápisu na sběrnici, nebo neustále bez ohledu na frekvenci zápisu na sběrnici. Podrobnosti jsou popsány v modbusové mapě. 

Modul komunikuje po sběrnici Modbus protokolem Modbus RTU.