M420 Modul 16 digitálních vstupů 24 V

Modul 16 digitálních vstupů 24 V

24 V st / ss, 15 mA, společná zem vždy pro 8 DI
Montáž na DIN lištu, rozměry 90 x 105 x 58 mm
Napájení 10..35 V ss / 24 V st, Modbus RTU / RS485 galv. odd.

Katalogový list

Modul 16 digitálních vstupů M420 je mikroprocesorem řízený modul. Pro komunikaci je použita sběrnice RS485 s protokolem Modbus RTU, moduly mohou být snadno integrovány do celé řady řídicích systémů.

  • Systémy řízení budov a sběru dat – snímání binárních stavů

Modul má vstupy pro malé napětí 50 V ss, 30 V st. Vždy osm vstupů má společnou zem - GND. Svorky GND nejsou uvnitř vzájemně propojeny a proto lze na každou osmici vstupů přivést jiný potenciál. Na vstupy lze přivést i napětí napájecí (pokud odpovídá potřebnému napětí pro aktivaci vstupů – viz Technické údaje), vstupy jsou opticky odděleny od ostatní elektroniky modulu. 

Pro připojení napájení, sběrnice i periferií jsou použity odnímatelné šroubové svorky. Montáž: naklapnutím na DIN lištu. 

Komunikační obvody jsou chráněny proti přepětí a galvanicky odděleny od elektroniky modulu. Pokud modul ukončuje komunikační sběrnici, tj. je první nebo poslední v řadě, přepínačem BUS END (DIP switche 1, 2) se připojí ukončovací odpor 120 W a tak se sběrnice impedančně přizpůsobí. Indikační LED diody signalizují přítomnost napájecího napětí a komunikaci. 

Příklady zapojení: viz domat – Aplikační a projekční příručka. 

Nastavení modulu je zálohováno v paměti EEPROM. Modul je vybaven obvodem watchdog.