M401 Modul 8 digitálních vstupů 24 V

Modul 8 digitálních vstupů 24 V

24 V st / ss, 15 mA, společná zem pro všech 8 DI
Montáž na DIN lištu, rozměry 90 x 71 x 58 mm
Napájení 10..35 V ss / 24 V st, Modbus RTU / RS485 galv. odd.

Katalogový list

Varianty:

* Komunikace Advantech - M401/A

Moduly digitálních vstupů řady M4xx jsou mikroprocesorem řízené osmivstupové moduly. Pro komunikaci je použita sběrnice RS485, moduly mohou být snadno integrovány do celé řady řídicích systémů.

  • Systémy řízení budov a sběru dat – snímání binárních stavů

Moduly se dodávají ve čtyřech variantách:

M400, M401: vstupy pro malé napětí 50 V ss, 30 V st

M410, M411: vstupy pro napětí 100...230 V st.

Moduly M4x1 mají svorky COM1 až COM4 uvnitř modulu vzájemně propojeny (pod společným názvem COM) a tedy není nutné pro každý vstup přivádět společný potenciál zvlášť. Moduly M4x0 mají společný potenciál propojen vždy po dvojicích – každé dva vstupy jednu svorku. 

Pro připojení napájení, sběrnice i periferií jsou použity odnímatelné šroubové svorky. Montáž: naklapnutím na DIN lištu. 

Komunikační obvody jsou chráněny proti přepětí a galvanicky odděleny od elektroniky modulu. Pokud modul ukončuje komunikační sběrnici, tj. je první nebo poslední v řadě, přepínačem BUS END se připojí ukončovací odpor 120 W a tak se sběrnice impedančně přizpůsobí. Indikační LED diody signalizují přítomnost napájecího napětí a komunikaci. 

Příklady zapojení: viz domat – Aplikační a projekční příručka. 

Nastavení modulu je zálohováno v paměti EEPROM. Modul je vybaven obvodem watchdog.