w750-459 4 analogové vstupy, napětí 0...10 V

4 analogové vstupy, napětí 0...10 V

4 analogové vstupy, měření napětí 0...10 V, asymetrické vstupy

Katalogový list

Analogový vstupní modul w750-459 zpracovává signály normalizované velikosti 0...10 V.

Vstupní signál se na úroveň systému přenáší pomocí 12bitového převodníku s galvanickým oddělením.

K napájení se používá interní systémové napětí.

Vstupní kanály modulu mají společný uzemňovací potenciál.