w750-453 4 analogové vstupy, proud 0...20 mA

4 analogové vstupy, proud 0...20 mA

4 analogové vstupy, proud 0...20 mA, asymetrické vstupy

Katalogový list

Analogový vstupní modul w750-453 zpracovává signály normalizované velikosti 0...20 mA.
Vstupní signál se na úroveň systému přenáší pomocí 12bitového převodníku s galvanickým oddělením.
K napájení se používá interní systémové napětí.
Vstupní kanály modulu mají společný uzemňovací potenciál.