w750-530 8 digitálních výstupů, 24 V ss, 0,5 A

8 digitálních výstupů, 24 V ss, 0,5 A

8 digitálních výstupů, 24 V ss, 0,5 A

Katalogový list

Modul w750-530 obsahuje 8 digintálních výstupů.
Prostřednictvím modulu se připojeným akčním členům předávají řídicí signály z automatizačního zařízení. Napájení je zajištěno pomocí interního napětí. Vstupní kanály modulu mají společný uzemňovací potenciál.