w750-404 vzestupný /sestupný čítač, 2 DO

2 vzestupné /sestupné čítače

vzestupný /sestupný čítač, 2 DO

Katalogový list

Čítač w750-404 snímá binární impulzy 24 V a svůj stav přenáší do sběrnicového systému. Mezi vzestupným/sestupným čítáním se přepíná pomocí vstupu U/D (Up/Down). Binární výstupy DO 1 a DO 2 se dají nastavovat pomocí řídicího bajtu.

Čítač lze také nastavovat a nulovat pomocí řídicího bajtu. Čítač je možné uzamkout.