w750-1515 8 digitálních výstupů

8 digitálních výstupů

8 digitálních výstupů, 24 V ss, 0,5 A; dvouvodičové zapojení

Katalogový list

Binární výstupní modul w750-1515 disponuje osmi výstupy.
Binární řídicí signály z automatizačního zařízení předává připojeným akčním členům (např. elektromagnetickým ventilům, stykačům, snímačům, relé nebo jiným prvkům generujícím elektrickou zátěž).
Stav signálu každého kanálu je indikován zelenou stavovou LED diodou. Úrovně technologie a systému jsou od sebe galvanicky odděleny.