w750-1506 8 digitálních vstupů a výstupů

8 digitálních vstupů / výstupů

8 digitálních vstupů a výstupů, 24 V ss, 0,5 A

Katalogový list

Binární modul w750-1506 disponuje osmi vstupy a osmi výstupy.


Modul snímá binární řídicí signály z technologie a předává řídicí signály připojeným akčním členům (např. elektromagnetickým ventilům, stykačům, snímačům, relé nebo jiným elektronickým prvkům).

Stav signálu každého kanálu je indikován zelenou stavovou LED diodou. Úrovně technologie a systému jsou od sebe galvanicky odděleny.