w750-1504 16 digitálních výstupů

16 digitálních výstupů

16 digitálních výstupů, 24 V ss, 0,5 A

Katalogový list

Binární výstupní modul w750-1504 disponuje šestnácti výstupy. Binární řídicí signály z automatizačního zařízení předává připojeným akčním členům (např. elektromagnetickým ventilům, stykačům, snímačům, relé nebo jiným prvkům generujícím elektrickou zátěž).

Stav signálu každého vstupu je indikován zelenou stavovou LED diodou. Úrovně technologie a systému jsou od sebe galvanicky odděleny.