w750-515 4 digitální výstupy

4 digitální výstupy

4 digitální výstupy, AC 250 V; 2,0 A; bez potenciálu; relé, 4 spínací kontakty

Katalogový list

Modul 4 digitálních výstupů. AC 250 V; 2,0 A; bez potenciálu; relé, 4 spínací kontakty.


Prostřednictvím binárního výstupního modulu se připojeným akčním členům předávají řídicí signály z automatizačního zařízení. K ovládání relé se používá interní systémové napětí. Kontakty NO jsou od sebe galvanicky odděleny. Stav sepnutí relé signalizují LED diody.