w750-497 8 analogových vstupů, napětí

8 analogových vstupů, napětí

8 analogových vstupů, měření napětí 0–10 V ss / ±10 V ss, asymetrické vstupy.

Katalogový list

Modul 8 analogových vstupů, měření napětí 0–10 V ss / ±10 V ss, asymetrické vstupy.


Analogový vstupní modul zpracovává signály ve standardním rozsahu 0–10 V ss a +/–10 V ss.
Překročení nebo nedosažení rozsahu měření signalizuje červená LED dioda.